Karbantartási anyagok, segédanyagok és ipari felszerelések webáruháza

Hírek, cikkek, útmutatók és ipari termékinformációk

Munkabiztonság; a munkavédelmi ellenőrzés elemei

Next Evolution
Munkabiztonság; a munkavédelmi ellenőrzés elemei

A biztonságos munkakörnyezet megteremtése nem csak a munkáltatókon, hanem a munkavállalókon is múlik. Nem csak meg kell határozni az előírásokat, de ellenőrizni is szükséges azokat. A munkavállalók joggal várják el, hogy a munkahely veszélymentes legyen és a munkaidő lejárta után épségben és egészségben térjenek haza.

A biztonság minden munkahelyen rendkívül fontos, ennek fenntartása viszont némi elkészületet igényelhet. A munkavállalók joggal várják el, hogy a munkahely veszélymentes legyen és a munkaidő lejárta után épségben és egészségben térjenek haza. Azon elvárásnak biztosítása, hogy ténylegesen megfelelő legyen a munkakörnyezet, munkahely a munkáltatókra hárul. Az egészségügyi és biztonsági irányelvek meghatározása az első lépés a biztonságos munkahely megteremtése felé vezető úton - és természetesen ugyanilyen fontos ezen irányelvek betartása is. A biztonságos munkakörnyezet megteremtése nem csak a munkáltatókon, hanem a munkavállalókon is múlik. A megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása, illetve a rendszeres ellenőrzések kulcsfontosságúak, így fenntartható a biztonságos munkakörnyezet is.

A biztonsági ellenőrzések alapjai:

Nem csak meg kell határozni az előírásokat, de ellenőrizni is szükséges azokat, hogy a munkavállalók tényleg betartsák az esetleges szabályokat. Az ellenőrzés során alaposan megvizsgálható a biztonsági protokoll és felfedhetőek az esetleges hiányosságok. Ennek segítségével a lehetséges veszélyeket, a be nem tartásból eredő kockázatokat és az esetlegesen meglévő jogsértéseket ezzel ki lehet zárni.

Első lépés: Terv és ütemezés

A munkahely biztonságának biztosításáért ütemezze be az ellenőrzéseket. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a hatékony ellenőrzés sosem egyszerű, és előfordulhat, hogy a berendezéseket le kell állítani. Fontos megtalálni a megfelelő időpontot erre, hiszen szükséges, viszont nem szabad túl gyakran sem elvégezni.

Az ellenőrzések heti vagy havi elvégése hatással lehet a termelékenységre. A túl gyakran és túl ritkán tartott ellenőrzések csökkenthetik azok hatékonyságát. A kulcs a megfelelő egyensúly megtalálása. Mindenképpen át kell gondolni, hogy hogyan működik az adott vállalkozás és ehhez kell igazítani az ütemezést.

Az ellenőrzésnek minden esetben alaposnak kell lennie. A felületes ellenőrzés nem ellenőrzés!

Második lépés: Felkészülés és kommunikáció

Ideális esetben a munkavállalóknak nem kellene különösebben előkészíteniük a munkaterületüket a biztonsági ellenőrzésre, mivel a biztonsági irányelveket amúgy is be kellene tartaniuk. A közelgő biztonsági ellenőrzés tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos ismereteiket felfrissítsék. A dolgozóknak fel kell készülniük a munkafolyamatukban bekövetkező esetleges zavarokra is.

A biztonsági ellenőrzés azt is lehetővé teszi, hogy lássák a munkaterület hiányosságait, ezáltal biztonságosabbá és hatékonyabbá tehető a terület. Az ellenőrzés ennek segítségével lehetővé teszi, hogy a biztonság a rutin részévé váljon.  Attól függetlenül, hogy a munkavállalók mennyi időt töltenek a területükön nem feltételezhető, hogy mindig tudják, hol találhatóak a biztonsági felszerelések. Érdemes lehet elhelyezni a biztonsági eszközökre mutató irányjelzéseket, biztonsági táblákat vagy a LOTO állomások helyét jelölő jelzéseket.

Mivel a biztonság mindig kritikus pont a munkaterületeken ezért, ha nem vagyunk biztosak abban, hogyan lehet javítani a munkabiztonságot, jó ötlet lehet akár egy külső munkabiztonsági csoporthoz fordulni, akik fel tudják tárni a problémás területeket.

Harmadik lépés: Az ellenőrzés lefolytatása

Az ellenőrzés során egy ellenőr vagy egy ellenőrökből álló csoport értékeli a munkaterület biztonsági körülményeit. Ez magában foglalja a létesítmény bejárását, ahol az ellenőr megvizsgálja, hogy a körülmények nem vezethetnek-e sérüléshez vagy egyéb negatív egészségügyi hatásokhoz.

Ideális esetben az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a lehető legkevesebb zavaró tényezőt és zavart okozzon, de ez a létesítmény jellegétől függően változhat. Amíg egy raktárban hamar elvégezhető az ellenőrzés, akár a munka megszakítása nélkül, addig egy gyártósoron ez sokkal időigényesebb és a munka hosszabb-rövidebb felfüggesztésével járhat.

Negyedik lépés: A veszélyek rögzítése és jelentése

Bár a konkrét veszélyek munkahelyenként eltérők, van néhány általános terület, amelyre mindig figyelni kell:

1.  Megfelelő védőburkolatok: A beépített biztonsági védőburkolattal ellátott gépeknek és egyéb berendezéseknek teljesen működőképes védelemmel kell rendelkezniük. Más berendezések, mint például a kábeldobozok és a megszakítók további LOTO (lockout/tagout) eszközöket igényelhetnek a megfelelő biztonság érdekében.

2. Veszélyes környezetek felcímkézése: Minden vegyi anyagot, veszélyes anyagot vagy potenciálisan veszélyes elektromos alkatrészt a helyszínen megfelelő címkékkel kell ellátni. Még az olyan szabványos elektromos rendszerek, mint a kapcsolótáblák és a paneltáblák is igényelhetnek speciális jelölést a megfelelőség érdekében.

3. Megfelelően elhelyezett biztonsági berendezések: Az elsősegélydobozokat, szemmosó állomásokat, LOTO kizárókat és egyéb vészhelyzeti berendezéseket jól látható, könnyen hozzáférhető helyeken kell elhelyezni. A munkavállalóknak könnyen hozzá kell férniük az egyéni védőeszközökhöz is.

4.   Biztonsági szempontból kiképzetlen munkavállalók: A dolgozókkal meg kell ismertetni a gépek helyes használatát, és a képzésről készült nyilvántartásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

5.  Megfelelő szellőzés: A gépekből és vegyi anyagokból származó veszélyes gőzöknek csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyeken, például füstelvezető közelében kell lenniük.

Ötödik lépés: Nyomonkövetés

Az ellenőr leírást ad a problémákról, egy időkeretet, amelyen belül orvosolnia kell a problémákat, és lehetséges javaslatokat tesz a problémák kijavítására. A veszélyek figyelmen kívül hagyása semmissé teszi a biztonsági ellenőrzés értékét., ezen kívül a munkavállalók úgy érezhetik, hogy ezek az intézkedések figyelmen kívül hagyják a biztonságukat, amely hatással lehet a morálra. A munkavállalóknak jogukban áll jelenteni minden olyan jogsértést, amely figyelmen kívül hagyja az ellenőrzés keretein belül feltárt hiányosságokat.

Az ellenőrzést követően érdemes időt szánni arra, hogy a munkavállalókkal együtt átgondolják az eredményeket. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, mint a gyakori biztonsági veszélyekre való emlékeztetés vagy a lehetséges munkavállalói hibák jövőbeni kiküszöbölésének módjainak felülvizsgálata.

A biztonság minden munkahelyen elsődleges fontosságú. A fentebb felsorolt gyakorlat követésével hatékony biztonsági ellenőrzést lehet végezni. A gondos és megfontolt biztonsági ellenőrzés bizalmat ad a munkavállalóknak, hogy sérüléstől való félelem nélkül dolgozhatnak, és további nyugalmat biztosít a vállalat érdekelt feleinek a felelősség tekintetében.